Như tiêu đề vì số lượng người hiện tại số lượng người không còn nhiều vì thế BQT quyết định sẽ sát nhập cho ae Mu GATE sang Mu đất việt vào ngày 08/05
Vì thế anh em chuẩn bị hành trang trước để tới ngày được sát nhập sang nhé.
Tới ngày sẽ có link và hướng dẫn anh em sát nhập sang cũ thể nhé

BQT MU GATE
XIN THÔNG BÁO!!!