Do kinh doanh sóc đĩa không ổn định. Mình xin lấn thân sang con đường loto. ae ủng hộ Dumbledore nhé ^-^